ประชุมการดำเนินการแนะแนวการศึกษาต่อเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันนี้ (8 ต.ค. 64) อาจารกิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ รองคณบดีรองคณบดีวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่คณะ เข้าร่วมประชุมการดำเนินการแนะแนวการศึกษาต่อเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อวางแนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อเชิงรุก ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา