ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 10/2564

วันนี้ (9 ต.ค. 64) อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 10/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings) และที่ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา