โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานการตลาดออนไลน์และบัญชีต้นทุนสมัยใหม่ รุ่นที่ 2

วันนี้ (10 พ.ย. 64) เวลา 9.00 น. อาจารย์ ดร.สราวุธ อิศรานุวัฒน์ รองคณบดี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานการตลาดออนไลน์และบัญชีต้นทุนสมัยใหม่ รุ่นที่ 2 ให้กับเทศบาลตำบลดอนเกาะกา ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บางคล้า เพื่อส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของชุมชนในช่องทางที่หลากหลายและทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน จัดโดยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา