โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สินค้า OTOP (การอบแห้ง) ที่หมู่ 4 บ้านท่ากลอย ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ

วันที่ 3-4 พ.ย. ที่ผ่านมา ทางสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ และกลุ่ม Actor ท่าตะเกียบ จัดโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สินค้า OTOP (การอบแห้ง) ที่หมู่ 4 บ้านท่ากลอย ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา