โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล (บ้านชมพู) ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ

วันนี้ (15 พ.ย. 64) สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ และกลุ่ม Actor ท่าตะเกียบ จัดโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล (บ้านชมพู) ในการให้ความรู้เรื่องหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ที่หมู่ 17 บ้านชมพู ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา