โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล (บ้านชมพู) ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

วันนี้ (17 พ.ย.) ทางสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ และกลุ่ม Actor ท่าตะเกียบ จัดโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล (บ้านชมพู) โดยการให้ความรู้เรื่องการพัฒนารูปแบบชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ที่หมู่ 17 บ้านชมพู ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา