อาจารย์บรรพจน์ มีสา อาจารย์ ดร.ณัฐภัทร กาญจนเรือง และอาจารย์สรรพสิทธิ์ ชลพันธ์ ดำเนินการส่งมอบเครื่องพับกล่องต้นแบบแก่บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

วันนี้ (22 ธ.ค. 64) เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์บรรพจน์ มีสา อาจารย์ ดร.ณัฐภัทร กาญจนเรือง และอาจารย์สรรพสิทธิ์ ชลพันธ์ ดำเนินการส่งมอบเครื่องพับกล่องต้นแบบแก่บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง สืบเนื่องจากบริษัทต้องมีการพับกล่องขนาดใหญ่วันละ 200 กล่องโดยเฉลี่ย ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บแก่คนงาน จึงได้นำปัญหาดังกล่าวมาแก้ไขและสร้างเป็นเครื่องต้นแบบ ตามความต้องการ ของทางบริษัทโดยมีบริษัท PMJ เป็นผู้สนับสนุน ซึ่งผลงานดังกล่าวพัฒนาโดย อาจารย์สรรพสิทธิ์ ชลพันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ นายศุภชัช ภูมิเรศสุนทร นายภาณุวัฒน์ ปลอดทอด นายคชาพล ชาญธนู และนายธรรมนูญ อินทร์สวัสดิ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา