โครงการจัดการเรื่องน้ำสะอาด (บ้านท่าคาน) ในการให้ความรู้ในเรื่องการจัดการน้ำ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ที่หมู่ 2 บ้านท่าคาน ตำบลท่าตะเกียบ

ในวันที่ 23-24 ธ.ค. ทางสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ และกลุ่ม Actor ท่าตะเกียบ จัดโครงการจัดการเรื่องน้ำสะอาด (บ้านท่าคาน) ในการให้ความรู้ในเรื่องการจัดการน้ำ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ที่หมู่ 2 บ้านท่าคาน ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา