ประชุมคณะอนุทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จังหวัดฉะเชิงเทรา (Chachoengsao Smart City) ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) ครั้งที่ 1/2565

วันนี้ (11 ม.ค. 65) อธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดีฯ และอาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จังหวัดฉะเชิงเทรา (Chachoengsao Smart City) ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 1 สำนักงานพานิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา