โครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง การติดตาม และรายงานผลการดำเนินโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ การใช้งานระบบ (gmap) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ZOOM Cloud Meeting

วันนี้ (12 ม.ค. 65) เวลา 13.00 น. ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง การติดตาม และรายงานผลการดำเนินโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ การใช้งานระบบ (gmap) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ZOOM Cloud Meeting

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา