ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการบริการวิชาการให้แก่ชุมชน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหุ่นยนต์ควบคุมด้วย MIT App lnventor” สำหรับบุคคลทั่วไป

ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการบริการวิชาการให้แก่ชุมชน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหุ่นยนต์ควบคุมด้วย MIT App lnventor” สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8202 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

เปลี่ยนภาษา