ประชุมหารือร่วมกับ ดร. อรรณพ ธนัญชนะ ดร. อนุกูล แต้มประเสริฐ จากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันนี้ (23 มี.ค. 65) เวลา 13.00 น. อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประชุมหารือร่วมกับ ดร. อรรณพ ธนัญชนะ ดร. อนุกูล แต้มประเสริฐ จากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนใน โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ” ประเด็นหารือ การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีแบบออนไซต์ กำหนดสถานที่จัดการศึกษาแบบออนไซต์ และเรื่องโปรเจคให้กับผู้เข้าอบรม โดยประชุม ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา