ประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชาพิจารณ์ โครงการท่องเที่ยวทางน้ำ คลองนครเนื่องเขต “สายน้ำข้ามกาลเวลา”

วันนี้ (23 มี.ค. 65) เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.สราวุธ อิศรานุวัฒน์ รองคณบดี อาจารย์กาหลง บัวนาค รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายสุฤกษ์ ศิลปอนันท์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา นายมนัส ตั้นงาม รองประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้นำชุมชนประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชาพิจารณ์ โครงการท่องเที่ยวทางน้ำ คลองนครเนื่องเขต “สายน้ำข้ามกาลเวลา”

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา