ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2565 โดยระบบ ZOOM Cloud Meetings

วันนี้ (24 มี.ค. 65) เวลา 09.00 น. อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2565 รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยระบบ ZOOM Cloud Meetings และที่ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา