“ปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอนาคต” ประจำปีการศึกษา 2564

วันนี้ (30 มี.ค. 65) เวลา 12.30 – 16.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอนาคต” ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 69 คน ในรูปแบบออนไลน์ โดยระบบ ZOOM Cloud Meetings เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงคุณสมบัติของบัณฑิตที่สถานประกอบการต้องการ เรียนรู้การตอบคำถามในการสัมภาษณ์งาน และเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนการทำงาน

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา