โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันนี้ (2 เม.ย. 2565) เวลา 09.00 – 16.00 น. อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการจัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 68 คน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในอนาคต ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยระบบ ZOOM Cloud Meetings

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา