ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมส่งกำลังใจแด่ อาจารย์กาหลง บัวนาค รองคณบดี

วันนี้ (11 พ.ค. 65) ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมส่งกำลังใจแด่ อาจารย์กาหลง บัวนาค รองคณบดี ให้สุขภาพแข็งแรง

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา