ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565

วันนี้ (17 พ.ค. 65) เวลา 09.30 น. อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) และที่ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา