ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการบริการวิชาการให้แก่ชุมชน โครงการอบรม

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการบริการวิชาการให้แก่ชุมชน โครงการอบรม “หลักสูตรมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ด้านระบบบริหารคุณภาพ การสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวเปิดโครงการ ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 1041 ขั้น 4 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บางคล้า)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

เปลี่ยนภาษา