โครงการยกระดับผลิภภัณฑ์ชุมชน ข้าวไรซ์เบอรี่ ณ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันนี้ (2 มิ.ย. 65) เวลา 08.00-16.30 น. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าร่วมกับสาขาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ นำโดย อาจารย์สุรพงษ์ แก่นมณี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล นิมโรธรรม และอาจารย์กาหลง บัวนาค จัดโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าวไรซ์เบอรี่ โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา