คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยินดีต้อนรับทุกคนและให้กำลังใจในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบที่ 8) ประจำปีการศึกษา 2565

วันนี้ (12 มิ.ย. 65) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ยินดีต้อนรับทุกคนและให้กำลังใจในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบที่ ประจำปีการศึกษา 2565

เปลี่ยนภาษา