โครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ก้าวแรกสู่รั้วมหาวิทยาลัย” ประจำปีการศึกษา 2565

วันนี้ (24 มิ.ย. 65) เวลา 8.00 น. อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ก้าวแรกสู่รั้วมหาวิทยาลัย” ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย รับทราบข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานต่างๆ รวมถึงกิจกรรมนักศึกษา สวัสดิภาพ สวัสดิการต่างๆ และเพื่อให้เกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ณ ห้องประชุมพระวิษณุกรรม ชั้น 3 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา