สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา เข้าตรวจสอบความพร้อม และความเหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมทิก ระดับ 1

วันนี้ (24 มิ.ย. 65) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา เข้าตรวจสอบความพร้อม และความเหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมทิก ระดับ 1 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บางคล้า

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา