โครงการสามัคคีจากใจพี่น้องเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 “สามัคคี บูชาครู องค์พระวิษณุกรรม”

วันนี้ (21ก.ค.65) อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย รองคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการสามัคคีจากใจพี่น้องเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 “สามัคคี บูชาครู องค์พระวิษณุกรรม” เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมการบูชาครูช่าง 👩‍🔧👨‍🔧 ณ ลานด้านหน้าองค์พระวิษณุกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา