ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 12/2565

วันนี้ ( 1 ส.ค. 65 ) เวลา 09.30 น. อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีพร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สราวุธ อิศรานุวัฒน์ และอาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ รองคณบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 12/2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา