บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2561

บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2561 โดยมี ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมในวันที่ 25 ตุลาคม ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ #ประชุมคณะกรรมการวิชาการ #ครั้งที่3

เปลี่ยนภาษา