สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ จัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษา ตอนปล่อยแสงชนกลุ่มน้อย โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ จัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษา ตอนปล่อยแสงชนกลุ่มน้อย โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 แสดงนิทรรศการผลงานของตนเองในรายวิชาออกแบบกราฟิกเบื้องต้น ออกแบบทัศนศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 และการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อใ้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการออกแบบร่วมกัน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ชั้น 1 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า #นิทรรศการผลงานนักศึกษา #ปล่อยแสงชนกลุ่มน้อย #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #ราชนครินทร์ #บางคล้า

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา