โครงการศึกษาดูงาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ

วันนี้ (3 ส.ค.65) สาขาวิชา ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ จัดโครงการศึกษาดูงาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชันหุ่นยนต์ (EEC Automation Park) และสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ แรงบรรดาลใจให้กับนักศึกษา และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการเรียนการสอนทั้งสองสาขาวิชา

รูปภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

เปลี่ยนภาษา