โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในหัวข้อ “อบรมการออกแบบและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์พลังงานทางเลือก สำหรับเครื่องยนต์ทางการเกษตร”

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.สราวุธ อิศรานุวัฒน์ รองคณบดีวางแผนและพัฒนาท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในหัวข้อ “อบรมการออกแบบและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์พลังงานทางเลือก สำหรับเครื่องยนต์ทางการเกษตร” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

รูปภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

เปลี่ยนภาษา