โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรม ณ หมู่ 2 บ้านท่าคาน ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรม ณ หมู่ 2 บ้านท่าคาน ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการให้ความรู้ และสร้างนวัตกรรมระบบควบคุมอุณหภูมิการทอดแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งนำนักศึกษาในสาขาวิชาไปบริการวิชาการ ซึ่งบูรณาการกับรายวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับการผลิตอัตโนมัติ

รูปภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

เปลี่ยนภาษา