โครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2566 – 2570”

วันนี้ ( 6 ส.ค. 65 ) เวลา 09.00 น. อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ รองคณบดี เข้าร่วมโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2566 – 2570” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาปฏิบัติการฯ พร้อมทั้งนำเสนอทิศทางแนวนโยบายการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้มีการอภิปรายการปรับทิศทาง เป้าหมาย และทบทวนแผนให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา , รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ และคุณฉันทลักษณ์ อาจหาญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

รูปภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

เปลี่ยนภาษา