ประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2565

วันนี้ (21 ก.ย. 65) อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2565 โดยมี วาระ การจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566, การจัดทำแบบเสนอโครงการและแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รูปภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

เปลี่ยนภาษา