ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยและร่วมงานประชุมในงาน 2022 7th International Conference on Renewable Energy and Conservation (ICREC 2022) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

วันที่ 18 – 20 พ.ย. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยและร่วมงานประชุมในงาน 2022 7th International Conference on Renewable Energy and Conservation (ICREC 2022) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งการประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ตีพิมพ์ลงในฐานข้อมูล SCOPUS โดยเป็นการนำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้า ตลอดจนการนำเสนอแนวทางและเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือก และการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

รูปภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

เปลี่ยนภาษา