ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการสรุปผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565

วันนี้ ( 18 ม.ค. 66) อาจารย์กาหลง บัวนาค รองคณบดี รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สราวุธ อิศรานุวัฒน์ รองคณบดีวางแผนและพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการสรุปผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อทำรูปเล่มและแคตตาล๊อคผลิตภัณท์ทั้งหมด ที่มหาวิยาลัยเข้าไปมีส่วนรวมในการพัฒนา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดีเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รูปภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

เปลี่ยนภาษา