คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการ “สังสรรค์เทคโนสัมพันธ์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 เพือเป็นสวัสดิการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการ “สังสรรค์เทคโนสัมพันธ์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 เพือเป็นสวัสดิการ และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและครอบครัวของบุคลากรในคณะ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ร้านเอกหมูกระทะ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา #มรร #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม#โครงการ #สังสรรค์ #ส่งท้ายปีเก่า #ต้อนรับปีใหม่

เปลี่ยนภาษา