ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสาวิตรี ขันคามโภชน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสาวิตรี ขันคามโภชน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) จากการแข่งขันคาราเต้ โด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”
แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา