โครงการเทคโนบริการ ปรับพื้นฐานความรู้ช่างสู่รั้ววิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

โครงการเทคโนบริการ ปรับพื้นฐานความรู้ช่างสู่รั้ววิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง งานเครื่องมือกลเบื้องต้น โดยอาจารย์ยุทธณรงค์ จงจันทร์ ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณโรงฝึกปฏิบัติการ โปรแกรมวิชาก่อสร้างและสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ #โครงการเทคโนบริการ #ปรับพื้นฐานความรู้ช่างสู่รั้ววิศวกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โทร.038-568191
โทรสาร.038-568191

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา