ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ รอบ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ รอบ 2 ปีการศึกษา 2562 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ลิงค์
http://academic.rru.ac.th/regis/adding-round2-2019.php

ตารางประกาศห้องสอบ

เปลี่ยนภาษา