กิจกรรมรับพะราชทานปริญญาบัตร ในรอบวันที่ 10 เมษายน 2562

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปยัง อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560

#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 #ถนนมรุพงษ์ #ตำบลหน้าเมือง #อำเภอเมือง
#จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-500-000
โทรสาร 038-810-337

เปลี่ยนภาษา