ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคาราเต้-โด

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสาวิตรี ขันคามโภชน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน จากการแข่งขันคาราเต้-โด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง ระดับพื้นฐาน รุ่นไม่จำกัดน้ำหนัก และนายพูลทรัพย์ ตันเต็ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันคาราเต้-โด ต่อสู้บุคคลชาย ระดับพื้นฐาน รุ่นไม่จำกัดน้ำหนัก ในการแข่งขันคาราเต้-โด โกจูริว ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 รายการซาดาฮิโร่คัพ ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา