ตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

วันนี้ (15 ก.ค. 62) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561ณ ห้อง 175 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 
โทรศัพท์ 038-568191-2 
โทรสาร 038-568191-2 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

เปลี่ยนภาษา