ประชุมเพื่อทบทวนโครงการงบประมาณเงินรายได้

#ประชุมเพื่อทบทวนโครงการงบประมาณเงินรายได้
วันนี้ (13 พ.ย 62) รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในที่ประชุมร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อทบทวนโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องมหาชนก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
โทรศัพท์ 038-568191-2
โทรสาร 038-568191-2

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา