การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

#การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
วันนี้ (15 พ.ย 62) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองงานปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 2 ท่าน ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 1 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
โทรศัพท์ 038-568191-2
โทรสาร 038-568191-2

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา