เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ PIM,s Work-based Education Forum

วันนี้ (25 พ.ย 62) อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์คณะฯ เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ PIM,s Work-based Education Forum ภาคพิเศษ เรื่อง “CP ALL-PIM Education Forum 2020 Transforming Business Knowledge & Platform to Education Intelligence องค์ความรู้ เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ที่สถาบันการศึกษาต้องก้าวนำภาคธุรกิจ” ณ Hall 2 – 6 ชั้น 3 หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
โทรศัพท์ 038-568191-2
โทรสาร 038-568191-2

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา