โครงการ “บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่น และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP”

วันนี้ (16 ม.ค 63) ผศ.ชัชวาล นิมโรธรรม พร้อมด้วยอาจารย์สุรพงษ์ แก่นมณี เป็นผู้แทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งมอบความสุขแด่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ในโครงการ “บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่น และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยมีนายกบริหารส่วนตำบลลาดกระทิงเป็นตัวแทนในการรับมอบ และกลุ่มผู้นำชุมชนตลาดน้ำพระธาตุวาโยเป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
โทรศัพท์ 038-568191-2
โทรสาร 038-568191-2

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา