วันที่ 18-19 มกราคมนี้ ทางสาขาวิชาร่วมกับสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ได้ทำการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 18-19 มกราคมนี้ ทางสาขาวิชาร่วมกับสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ได้ทำการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ร่วมกับ Microsoft Access for Windows สำหรับงานอุตสาหกรรม” ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
#AME#RRU#IME

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา