การประชุมแผนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (mou) ระหว่าง บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด

วันนี้ ( 20 ม.ค. 63 ) เวลา 9.00 น. อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมแผนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (mou) ระหว่าง บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-500-000
โทรสาร 038-810-337
http://www.rru.ac.th

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา