โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การทำงานกับชุมชนและการจัดการงานสู่เป้าหมาย

วันนี้ (21 – 22 ม.ค. 63) นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การทำงานกับชุมชนและการจัดการงานสู่เป้าหมาย โดยมีนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมในโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 20-21 ม.ค. 2563 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
โทรศัพท์ 038-568191-2
โทรสาร 038-568191-2

เปลี่ยนภาษา