คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1

วันนี้ (22 ม.ค 63) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 ณ ห้องขุนทิพย์ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
โทรศัพท์ 038-568191-2
โทรสาร 038-568191

เปลี่ยนภาษา