มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริทร์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2562 ตั้งแต่บัดนี้ – 16 มี.ค. 63

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริทร์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2562
ตั้งแต่บัดนี้ – 16 มี.ค. 63

สอบถามรายละเอียด
038-500000 , 038-535116 , 038-810301 หรือที่ www.ru.ac.th
สมัครด้วยตนเองได้ที่สํานักส่งเสริมวิชาการฯ เวลา 9.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดที่มหาวิทยาลัยงดการเรียนการสอน)

#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-500-000
โทรสาร 038-810-337
http://www.rru.ac.th

เปลี่ยนภาษา